Angielskie słówka

Słówka podstawowe
Liczby i czas
Podawanie godziny   
Odczytywanie daty
Słówka: czasowniki
Czasowniki frazowe
Czasowniki frazowe: get, take
Czasowniki frazowe: pozostałe
Czasowniki frazowe: mix
Słówka i zwroty tematyczne
Podróżowanie
Państwa, narodowości, języki
Związki pomiędzy słowami
Synonimy angielskie
Synonimy angielskie: różne przykłady
Synonimy słów użytych w zdaniach
Kolokacje angielskie
Kolokacje: przymiotniki i rzeczowniki
Kolokacje: czasowniki
Często mylone słowa
Realia i angielski w praktyce
Brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego
Angielskie idiomy
Realia w krajach anglojęzycznych

Gramatyka

Be, have, do
To be in Present Simple
To have in Present Simple
To do, to have, to be in Present Simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in Past Simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Present Simple: questions   
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous   
Present Simple vs. Present Continuous: Animals
Present Simple vs. Present Continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past Simple (irregular verbs)
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous   
Past Simple vs. Past Continuous: Travel
Past Simple vs. Present Perfect   
Past Simple vs. Present Perfect: Games
Past Simple vs. Present Perfect: Sports
Present Perfect Simple vs. Continuous   
Present Perfect Simple vs. Continuous: Sports
Past Simple vs. Past Perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple   
Future Continuous vs. Perfect   
Will / going to   
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Reflexive pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adjectives   
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences   
This vs. these
Too / enough   
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: Present Simple
Modal verbs: Past Simple
Can vs. could
Must, have to, can   
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund or infinitive   
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional   
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Active vs passive

Czytanie i słuchanie

Czytanie tekstów angielskich
Czytanie zdań
Jednozdaniowy opis obrazka: zwierzęta
Jednozdaniowy opis obrazka: ludzie
Jednozdaniowy opis obrazka: przedmioty
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje