Decydowanie

Podstawowe, szybkie ćwiczenie pomagające opanować angielską gramatykę. Twoim zadaniem jest wybranie poprawnej odpowiedzi z dwóch podanych.

Filtruj wg klasy

Słownictwo

Podstawowe słówka
Liczby i czas
Podawanie godziny  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Odczytywanie daty
Słówka: czasowniki
Czasowniki frazowe
Czasowniki frazowe: get, take
Czasowniki frazowe: pozostałe
Czasowniki frazowe: mix
Słówka i zwroty tematyczne
Podróżowanie
Państwa, narodowości, języki
Związki pomiędzy słowami
Synonimy angielskie
Synonimy angielskie: różne przykłady
Synonimy słów użytych w zdaniach
Kolokacje angielskie
Kolokacje: przymiotniki i rzeczowniki
Kolokacje: czasowniki
Często mylone słowa
Realia i angielski w praktyce
Brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego
Angielskie idiomy
Realia w krajach anglojęzycznych

Gramatyka

Be, have, do
To be in Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To have in Present Simple
To do, to have, to be in Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be: questions  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be: negatives  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be in Past Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Simple: questions  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Simple vs. Present Continuous: Animals
Present Simple vs. Present Continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple (irregular verbs)
Past Simple: questions
Past tense: negatives
Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple vs. Past Continuous: Travel
Past Simple vs. Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple vs. Present Perfect: Games
Past Simple vs. Present Perfect: Sports
Present Perfect: simple vs. continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Perfect Simple vs. Continuous: Sports
Past Simple vs. Past Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Future Continuous vs. Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Will / going to  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Plural nouns (irregular)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pronouns
Personal pronouns  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Reflexive pronouns  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Possessive pronouns  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Definite article  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zero article  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Nouns: countable, uncountable  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
This vs. these
Quantity - mix
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative and superlative
Adjectives: comparative
Adjectives: superlative
Adjectives: comparative and superlative mix
Adverbs: comparative and superlative
Adverbs: comparative
Adverbs: superlative
Adverbs comparative vs. superlative  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adverbs: comparative and superlative mix
Adjective or adverb?
Position of adjectives  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adverbs with two forms
Too / enough  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of time: in, on, at  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Prepositions of time: advanced
Prepositions of time: mix
Prepositions of place
Prepositions of direction  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: Present Simple
Modal verbs: Past Simple
Can vs. could  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Must, have to, can  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund or infinitive  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Infinitive clauses  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Make vs. let  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Have something done
Used to  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Second and third conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Active vs. passive  
Pokaż wyjaśnienie do tematu

Czytanie i słuchanie

Czytanie tekstów angielskich
Czytanie zdań
Jednozdaniowy opis obrazka: zwierzęta
Jednozdaniowy opis obrazka: ludzie
Jednozdaniowy opis obrazka: przedmioty
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje