Angielskie słówka

Słówka podstawowe
Liczby i czas
Podawanie godziny
Odczytywanie daty
Słówka: czasowniki
Czasowniki frazowe
Czasowniki frazowe: get, take
Czasowniki frazowe: pozostałe
Czasowniki frazowe: mix
Związki pomiędzy słowami
Kolokacje: przymiotniki i rzeczowniki
Kolokacje: czasowniki
Realia i angielski w praktyce
Brytyjska i amerykańska odmiana języka angielskiego
Angielskie idiomy
Realia w krajach anglojęzycznych

Grammar

Be, have, do
To be in present simple
To do, to have, to be in present simple
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present tense: questions and negatives
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense (irregular verbs)
Past tense: questions and negatives
Past continous tense
Present perfect tense
Past perfect
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. present perfect   
Present perfect: simple vs. continuous
Past simple vs. past perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future simple tense
Future tenses: continuous vs. perfect
Will / going to
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)
Plural nouns (irregular)
Pronouns
Personal pronouns
Reflexive pronouns
Possessive pronouns
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article
Definite article
Zero article
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative
Adverbs comparative vs. superlative
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adverbs in sentences
This vs. these
Too / enough
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: present simple
Modal verbs: past simple
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund or infinitive
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Passive voice
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje