Gramatyka w kontekście

Uzupełnij tekst o długości jednego akapitu, wybierając jedną z dwóch podanych odpowiedzi. Zadanie posiada proste sterowanie (możesz używać myszki lub strzałek) i na bieżąco sprawdza odpowiedzi. W tym zadaniu potrenujesz rozumienie angielskiego tekstu oraz zasady gramatyczne.

Gramatyka

Be, have, do
To do, to have, to be in Present Simple   
To do, to have, to be in Past Simple   
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past Simple (irregular verbs)
Past Continuous
Present Perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple   
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje