Gramatyka w kontekście

Uzupełnij tekst o długości jednego akapitu, wybierając jedną z dwóch podanych odpowiedzi. Zadanie posiada proste sterowanie (możesz używać myszki lub strzałek) i na bieżąco sprawdza odpowiedzi. W tym zadaniu potrenujesz rozumienie angielskiego tekstu oraz zasady gramatyczne.

Wybrane dla ciebie

Past Simple…

Gramatyka w kontekście: średnie

To do, to have, to…

Gramatyka w kontekście: łatwe

Prepositions of…

Gramatyka w kontekście: średnie

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in Present Simple
To do, to have, to be in Past Simple
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past Simple (irregular verbs)
Past Continuous
Present Perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)
Plural nouns (irregular)
Pronouns
Personal pronouns
Articles and quantity
Articles
Indefinite article
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative vs. superlative
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time

Wybrane przykłady

Plural nouns (regural)

The Lord of the Rings

The Lord of the Rings is a fantasy   . The   is J. R. R. Tolkien. The   follows a   written in 1937. The   of the novel is The Hobbit. There are three   based on the book series.
The Lord of the Rings is one of the best-selling   that were ever written. Over 150 million   were sold.
The   of the novel refers to Dark Lord Sauron who created the One   that rules to all the other   .

To do, to have, to be in Present Simple

Émilie

This   a photo of my friend, Émilie. She   13 years old and she   French. First, I thought that she   Spanish but she   . She lives in a village near Toulouse with her parents and her brother. His name   Pierre.
Émilie   long black hair and dark eyes. She   intelligent and funny. We   a lot of funny things together. But she   that nice to everyone.
Émilie   have any pet because she doesn’t like animals. But she   crazy about flowers. Her family   a garden full of them.
We don’t meet very often with Émilie but she   the best friend I   !

Past Continuous

The earliest memory

I   about five years old. My grandparents had come to visit us with my cousin, Jack. While my parents and grandparents   my cousin and I   outside to play. It   and the sky   grey. We   down on the doorsteps and   throwing stones at a tree in our garden. I   a stone, it   off the tree,   on my grandparents’ car and   the windscreen. I couldn’t believe what I had done. When my grandparents   outside, I   at the broken windscreen. I don’t remember what   next but I will never forget the three horrible weeks I couldn’t play outside.

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje