Angielskie słówka

Słówka: czasowniki
Czasowniki frazowe
Czasowniki frazowe: mix
Realia i angielski w praktyce
Przysłowia i powiedzenia
Angielskie idiomy
Angielskie cytaty

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be in present simple
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions and negatives
To do, to have, to be in past simple
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present continuous
Picture description: children
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present tense: questions and negatives
Questions about animals
Travelling questions
Present simple vs. present continuous   
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past tense: questions and negatives
Past continous tense
Present perfect tense
Past perfect
Past simple vs. past continuous
Past simple vs. present perfect   
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future simple tense
Will / going to
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place
Verbs
Modal verbs
Can vs. could
Must, have to, can
Should
Verb patterns
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice
Speech
Reported speech
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje