Gramatyka

Pokaż/schowaj wyjaśnienie
Wyjaśnienie jest schowane.

Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Gramatyka
Be, have, do
To be in Present Simple
To have in Present Simple
To do, to have, to be in Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be: questions  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be: negatives  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be in Past Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Simple: questions  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Simple vs. Present Continuous: Animals
Present Simple vs. Present Continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple (irregular verbs)
Past Simple: questions
Past tense: negatives
Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple vs. Past Continuous: Travel
Past Simple vs. Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple vs. Present Perfect: Games
Past Simple vs. Present Perfect: Sports
Present Perfect: simple vs. continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Perfect Simple vs. Continuous: Sports
Past Simple vs. Past Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Future Continuous vs. Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Will / going to  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Plural nouns (irregular)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pronouns
Personal pronouns  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Reflexive pronouns  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Possessive pronouns  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Definite article  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Zero article  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Adjectives and adverbs
Adjectives: comparative
Adjectives: superlative
Adjectives comparative vs. superlative  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adjectives: comparative and superlative mix
Position of adjectives  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Adverbs: comparative
Adverbs: superlative
Adverbs comparative vs. superlative  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adverbs: comparative and superlative mix
Adverbs with two forms
Position of adverbs in sentences  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adjective or adverb?
This vs. these
Too / enough  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of time: in, on, at
Prepositions of time: advanced
Prepositions of time: mix
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: Present Simple
Modal verbs: Past Simple
Can vs. could  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Must, have to, can  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund or infinitive  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Infinitive clauses  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Make vs. let
Have something done
Used to  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Second and third conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Active vs. passive  
Pokaż wyjaśnienie do tematu


Budowa zdań

Układanie słów w poprawnej kolejności.


Gramatyka
Be, have, do
To do, to have, to be in Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be: negatives  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be in Past Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Picture description: children
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present Simple: questions  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Questions about animals
Travelling questions
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple: questions
Past tense: negatives
Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple vs. Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Will / going to  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place
Verbs
Modal verbs
Can vs. could  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Must, have to, can  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Should
Verb patterns
Infinitive clauses  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Make vs. let
Have something done
Used to  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Speech
Reported speech


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Gramatyka
Be, have, do
To be in Present Simple
Verb to be
To do, to have, to be in Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be: questions  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be: negatives  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be in Past Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Continuous: double consonant
Present Simple: questions  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple (irregular verbs)
Past Simple: questions
Past tense: negatives
Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple vs. Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple vs. Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adjective or adverb?
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Question words
Passives
Passive voice  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough


Gramatyka w kontekście

Twoim zadaniem jest uzupełnić luki w tekście o długości jednego akapitu, wybierając prawidłową odpowiedź spośród dwóch propozycji.


Gramatyka
Be, have, do
To do, to have, to be in Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
To do, to have, to be in Past Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tenses
Talking about the present
Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple (irregular verbs)
Past Continuous  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present Perfect  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Plural nouns (irregular)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Pronouns
Personal pronouns  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Articles and quantity
Articles
Indefinite article  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative vs. superlative  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time


Słuchanie zdań

Posłuchaj krótkiego nagrania, a następnie ułóż zdanie z podanych wyrazów.


Gramatyka
Tenses
Talking about the present
Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple (irregular verbs)

Chat

Uzupełnianie poszczególnych kroków dłuższego zadania.


Gramatyka
Tenses
Talking about the present
Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Segregowanie

Segregowanie słów, wyrażeń lub pojęć według kategorii.


Gramatyka
Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present Simple  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Past Simple: pronunciation (-t, -d, -id)
Past Simple: ending
Past Simple (irregular verbs)
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Adverbs comparative vs. superlative  
Pokaż wyjaśnienie do tematu
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix


Roboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Gramatyka
      Be, have, do
           Be, have, do: mix Start
      Tenses
           Talking about the present
                Present Simple Start
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past Simple: mixStart
           Tenses: mix
                     Big tenses mixStart
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Plural nouns: mix Start
           Pronouns
                Possessive pronouns Start
      Articles and quantity
           Articles
                Articles: mix Start
           Quantity
                Quantity - mix Start
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions and conjunctions: mix Start
      Verbs
           Modal verbs
                Can vs. could Start
                Modal verbs: mix Start
NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje