Decydowanie

Szybkie ćwiczenie polegające na wybraniu prawidłowej odpowiedzi spośród dwóch propozycji.


Gramatyka
Be, have, do
To be in Present Simple
To have in Present Simple
To do, to have, to be in Present Simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in Past Simple   
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Present Simple: questions   
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous   
Present Simple vs. Present Continuous: Animals
Present Simple vs. Present Continuous: Sports
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past Simple (irregular verbs)
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous   
Past Simple vs. Past Continuous: Travel
Past Simple vs. Present Perfect   
Past Simple vs. Present Perfect: Games
Past Simple vs. Present Perfect: Sports
Present Perfect Simple vs. Continuous   
Present Perfect Simple vs. Continuous: Sports
Past Simple vs. Past Perfect   
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple   
Future Continuous vs. Perfect   
Will / going to   
Tenses: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Reflexive pronouns   
Possessive pronouns   
Pronouns: mix
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Definite article   
Zero article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Nouns: countable, uncountable   
Some, any, no, every
Both, all, whole, every, each
Another, other, either, neither, each
Quantity - mix
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Adverbs with two forms
Position of adjectives   
Position of adjectives: basics
Multiple adjectives
Position of adverbs in sentences   
This vs. these
Too / enough   
Adjectives and adverbs: mix
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions of direction
Prepositions: other
Linking words
Prepositions and conjunctions: mix
Verbs
Modal verbs
Modal verbs and infinitive
Modal verbs: Present Simple
Modal verbs: Past Simple
Can vs. could
Must, have to, can   
Should
Modal verbs: mix
Verb patterns
Gerund or infinitive   
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Verb patterns: mix
Word formation
Prefixes
Suffixes
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Conditionals
First conditional   
Second conditional
Wish, unless, if only, if not
Conditionals: mix
Passives
Active vs passive


Budowa zdań

Układanie słów w poprawnej kolejności.


Gramatyka
Be, have, do
To do, to have, to be in Present Simple   
Picture description: children (do, have, be)
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in Past Simple   
There is, there are
Picture description: there is, there are
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Present Continuous
Picture description: children
Picture description: sports
Picture description: school
Picture description: people in nature
Picture description: city
Picture description: traveling
Present Simple: questions   
Questions about animals
Travelling questions
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous   
Talking about the present: mix
Picture description: animals
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Perfect
Past Simple vs. Past Continuous   
Past Simple vs. Present Perfect   
Talking about the past: mix
Pictures from the past
Talking about the future
Future Simple   
Will / going to   
Nouns and pronouns
Pronouns
Reflexive pronouns   
Articles and quantity
Quantity
Another, other, either, neither, each
Adjectives and adverbs
Position of adverbs in sentences   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of place
Verbs
Modal verbs
Can vs. could
Must, have to, can   
Should
Verb patterns
Infinitive clauses
Make vs. let
Have something done
Used to
Sentences
Questions, question words, short answers
Question words
Question tags
Questions: mix
Questions about pictures
Conversation questions
Shopping questions
Restaurant questions
Facts about the world (questions)
Passives
Passive voice
Speech
Reported speech


Wpisywanie

Ćwiczenie, w którym wpisujesz odpowiedź na klawiaturze.


Gramatyka
Be, have, do
To be in Present Simple
Verb to be
To do, to have, to be in Present Simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in Past Simple   
To be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Present Continuous
Present Continuous: double consonant
Present Simple: questions   
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past Simple (irregular verbs)
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Simple vs. Past Continuous   
Past Simple vs. Present Perfect   
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Question words
Passives
Passive voice
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough


Gramatyka w kontekście

Twoim zadaniem jest uzupełnić luki w tekście o długości jednego akapitu, wybierając prawidłową odpowiedź spośród dwóch propozycji.


Gramatyka
Be, have, do
To do, to have, to be in Present Simple   
To do, to have, to be in Past Simple   
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past Simple (irregular verbs)
Past Continuous
Present Perfect
Talking about the past: mix
Talking about the future
Future Simple   
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (regural)   
Plural nouns (irregular)   
Pronouns
Personal pronouns   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Adjectives and adverbs
Adverbs comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time


Słuchanie zdań

Posłuchaj krótkiego nagrania, a następnie ułóż zdanie z podanych wyrazów.


Gramatyka
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past Simple (irregular verbs)

Chat

Sprawdź, czy umiesz reagować w autentycznych sytuacjach, które mogą spotkać cię za granicą.


Gramatyka
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Tenses: mix
Present simple vs. present continuous


Segregowanie

Segregowanie słów, wyrażeń lub pojęć według kategorii.


Gramatyka
Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past Simple: pronunciation (-t, -d, -id)
Past Simple: ending
Past Simple (irregular verbs)
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adverbs comparative vs. superlative   
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix


Dowcipy angielskie

W każdym dowcipie brakuje kilku słów. Twoim zadaniem jest uzupełnienie tekstu pasującymi słowami.


Tenses basic

Tenses advanced

Tenses hardRoboty

Wyścigi z robotami. Proste sterowanie za pomocą wyboru poprawnej odpowiedzi.


Gramatyka
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Start
      Tenses
           Talking about the present
                Present Simple
1
2
3
Start
           Talking about the past
                Talking about the past: mix
                               Past Simple tense: mix
1
2
3
4
5
Start
           Tenses: mix
                     Big tenses mix
1
2
3
4
5
6
7
Start
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Plural nouns: mix
1
2
3
4
Start
           Pronouns
                Possessive pronouns
1
2
3
Start
      Articles and quantity
           Articles
                Articles: mix
1
2
3
4
5
6
Start
           Quantity
                Few, less, little, much, many
1
2
3
4
Start
                Quantity - mix
1
2
3
4
5
Start
      Adjectives and adverbs
           Adjectives and adverbs: mix
1
2
3
4
Start
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions of place
1
2
3
Start
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
5
6
Start
      Verbs
           Modal verbs
                Can vs. could
1
2
3
4
Start
                Must, have to, can
1
2
3
4
Start
                Modal verbs: mix
1
2
3
4
5
6
7
Start

Tetris

Gra szybkościowa: umieszczanie spadających słów w odpowiednich miejscach.


Gramatyka
      Be, have, do
           Be, have, do: mix
1
2
3
4
Start
      Tenses
           Talking about the present
                Present Simple
1
2
3
4
Start
                               Present Simple: positive - negative - question
1
2
3
4
Start
           Talking about the past
                Past Simple (regular verbs)
1
2
3
4
Start
                               Past Simple - pronunciation: t - d - id
1
2
3
4
Start
                Past Simple (irregular verbs)
1
2
3
4
Start
      Nouns and pronouns
           Nouns
                Noun gender
1
2
3
4
Start
                Plural nouns: mix
                               Plural S pronunciation: s - z - iz
1
2
3
4
Start
      Adjectives and adverbs
           Adjectives comparative vs. superlative
1
2
3
4
Start
           Adverbs comparative vs. superlative
1
2
3
4
Start
      Prepositions and conjunctions
           Prepositions and conjunctions: mix
1
2
3
4
Start
      Sentences
           Parts of speech
                Parts of speech: mix
1
2
3
4
5
Start
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje