Segregowanie

Ćwiczenie utrwalające zasady gramatyki angielskiej. Twoim zadaniem jest posegregować słowa według podanych kategorii. Segregowanie większej liczby słów naraz pozwala lepiej zrozumieć różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami.

Angielskie słówka

Wymowa
Wymowa: litera A
Wymowa: litera C
Wymowa: litera E
Wymowa: litera G
Wymowa: litera O
Wymowa: litera Y

Grammar

Be, have, do
To do, to have, to be: questions and negatives
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present simple tense
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past simple tense (regular verbs)
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past simple tense (irregular verbs)
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Noun gender
Gender: he, she, it
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative
Adverbs comparative vs. superlative
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje