Segregowanie

Ćwiczenie utrwalające zasady gramatyki angielskiej. Twoim zadaniem jest posegregować słowa według podanych kategorii. Segregowanie większej liczby słów naraz pozwala lepiej zrozumieć różnice pomiędzy poszczególnymi kategoriami.

Angielskie słówka

Wymowa
Wymowa: litera A
Wymowa: litera C
Wymowa: litera E
Wymowa: litera G
Wymowa: litera O
Wymowa: litera Y

Grammar

Be, have, do
Be, have, do: mix
Verb to be: positive, negative, question
Tenses
Talking about the present
Present Simple
Present simple: I, she, infinitive
Present simple: positive, negative, question
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)
Past simple tense: pronunciation (-t, -d, -id)
Past simple tense: ending
Past Simple (irregular verbs)
Nouns and pronouns
Nouns
Noun gender
Gender: he, she, it
Plural nouns: mix
Plural S pronunciation (-s, -z, -iz)
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative
Adverbs comparative vs. superlative
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Sentences
Parts of speech
Parts of speech: mix

Wybrane przykłady

Wymowa: litera E

/ɛ//i:/
everneedkeyfetchbeat

Parts of speech: mix

verbadjectivepronounnoun
relycharmingyourseasyskirt

Wymowa: litera G

/d͡ʒ//g/
gymvegetablesgogiveglass
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje