Aktywne wyścigi

Założenie nowego wyścigu

Angielskie słówka
    Słówka podstawowe
       Liczby i czas
          Liczby
          Czas: dni, tygodnie, lata
          Liczby i czas: mix
    Słówka: rzeczowniki
       Ludzie
          Rodzina, ludzie, relacje
          Części ciała
          Ubrania
          Zawody
          Uczucia, nastroje
          Stany, idee
          Ludzie: mix
       Zwierzęta
          Zwierzęta egzotyczne
          Zwierzęta w lesie
          Ptaki
          Zwierzęta: mix
       Przyroda, świat
          Owoce i warzywa
          Kwiaty, drzewa
          Pogoda
          Krajobraz, świat, kosmos
          Przyroda, świat: mix
       Miejsca i budynki
          Miasto
          Dom, części domu, meble
          Ogród, farma
          Miejsca i budynki: mix
       Rzeczy
          Kuchnia, wyposażenie
          Narzędzia
          Samochód
          Instrumenty muzyczne
          Rzeczy: mix
    Słówka: czasowniki
       Czasowniki ogólne
          Podstawowe czasowniki
          Czasowniki ruchu
          Komunikacja (czasowniki)
          Czasowniki abstrakcyjne
          Czasowniki: mix
       Czasowniki tematyczne
          Czynności wykonywane w domu
          Przestępczość (czasowniki)
       Czasowniki frazowe
          Czasowniki frazowe: get, take
          Czasowniki frazowe: pozostałe
          Czasowniki frazowe: mix
    Słówka: pozostałe części mowy
       Przymiotniki
          Podstawowe przymiotniki
          Cechy i opisy osób
          Cechy i opisy przedmiotów
          Przymiotniki: mix
       Przysłówki
          Przysłówki miejsca
          Przysłówki sposobu
          Przysłówki: mix
       Zaimki, przyimki, wykrzykniki
          Zaimki
          Przyimki
    Słówka i zwroty tematyczne
       Szkoła, praca, pieniądze
          Szkoła, wyposażenie szkoły, czynności
          Zakupy
          Świat pracy
          Pieniądze
       Z życia
          Pytania, odpowiedzi, zwroty grzecznościowe
          Zdrowie, choroby, zdrowy styl życia
          Codzienna rutyna
          Święta, sytuacje życiowe
          Niemowlę
          Makijaż, toaleta, biżuteria
       Jedzenie
          Artykuły spożywcze, jedzenie, napoje
          Przygotowywanie dań
          W restauracji
       Sport
          Nazwy dyscyplin sportowych
          Sprzęt sportowy
          Słownictwo sportowe
       Podróżowanie
          Nazwy państw
          Miejsca podczas podróży
          Sprzęt turystyczny
          Czynności podczas podróży
          Sytuacje podczas podróży
                   W samolocie
       Rozrywka
          Kino i telewizja
          Książki
          Technologie
          Teksty, media
       Ze świata
          Średniowiecze
          Sztuka
          Religia, wiara
          Polityka
          Środowisko naturalne, katastrofy
          Temat kryminalny
Grammar
    Be, have, do
       To do, to have, to be in Present Simple
       To do, to have, to be: questions
       To do, to have, to be in Past Simple
       Be, have, do: mix
    Tenses
       Talking about the present
          Present Simple
          Present tense: questions
          Present Simple vs. Present Continuous
          Talking about the present: mix
       Talking about the past
          Past Simple (regular verbs)
          Past Simple (irregular verbs)
          Past tense: questions
          Past Continuous
          Present Perfect
          Past Perfect
          Past Simple vs. Past Continuous
          Present Perfect Simple vs. Present Perfect Continuous
          Past Simple vs. Past Perfect
          Talking about the past: mix
       Talking about the future
          Future Simple
          Future Continuous vs. Future Perfect
          Will / going to
       Tenses: mix
             Past simple vs. past continuous
             Past simple vs. present perfect
             Present simple vs. present continuous
    Nouns and pronouns
       Nouns
          Plural nouns (regural)
          Plural nouns (irregular)
       Pronouns
          Personal pronouns
          Possessive pronouns
          Pronouns: mix
    Articles and quantity
       Articles
          Indefinite article
          Definite article
          Zero article
          Articles: mix
       Quantity
          Few, less, little, much, many
          Nouns: countable, uncountable
          Some, any, no, every
          Both, all, whole, every, each
          Another, other, either, neither, each
          Quantity - mix
    Adjectives and adverbs
       Adjectives comparative vs. superlative
       Adverbs comparative vs. superlative
       Position of adverbs in sentences
       This vs. these
       Too / enough
       Adjectives and adverbs: mix
    Prepositions and conjunctions
       Prepositions of time
       Prepositions of place
       Prepositions of direction
       Prepositions: other
       Prepositions and conjunctions: mix
    Verbs
       Modal verbs
          Modal verbs: present simple
          Modal verbs: past simple
          Can vs. could
          Must, have to, can
          Should
          Modal verbs: mix
       Verb patterns
          Gerund or infinitive
          Used to
          Verb patterns: mix
    Sentences
       Questions, question words, short answers
          Question words
          Question tags
          Questions: mix
       Conditionals
          First conditional
          Second conditional
          Conditionals: mix
       Passives
          Passive voice
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treść Sterowanie Logowanie Licencje