Język angielski: klasa 7

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Słownictwo: Podstawowe słówka

Kolory

Kształty i bryły

Liczby

Liczebniki porządkowe

Czas: miesiące

Czas: dni, tygodnie, lata

Podawanie godziny

Podawanie daty

Liczby i czas: miks przykładów

Słownictwo: Słówka: rzeczowniki

Rodzina, ludzie, relacje

Dane osobowe

Części ciała

Ubrania

Zawody

Uczucia, nastroje

Stany, idee

Ludzie: miks przykładów

Zwierzęta na farmie

Zwierzęta egzotyczne

Zwierzęta w lesie

Ptaki

Owady i inne bezkręgowce

Zwierzęta: miks przykładów

Owoce i warzywa

Kwiaty, drzewa

Pogoda

Krajobraz, świat, kosmos

Przyroda, świat: miks przykładów

Miasto

Dom, części domu, meble

Ogród, farma

Oznaczenia przestrzeni publicznej

Miejsca i budynki: miks przykładów

Środki transportu

Kuchnia, wyposażenie

Wyposażenie domu, sprzęt

Narzędzia

Samochód

Instrumenty muzyczne

Rzeczy: miks przykładów

Pojęcia abstrakcyjne

Rzeczowniki: różne

Słownictwo: Słówka: czasowniki

Podstawowe czasowniki

Czasowniki ruchu

Myślenie i percepcja

Komunikacja (czasowniki)

Relacje międzyludzkie (czasowniki)

Czasowniki abstrakcyjne

Czasowniki: miks przykładów

Czynności wykonywane w domu

Ciało (czasowniki)

Przestępczość (czasowniki)

Czasowniki frazowe: get, take

Czasowniki frazowe: pozostałe

Słownictwo: Słówka: pozostałe części mowy

Podstawowe przymiotniki

Cechy i opisy osób

Cechy i opisy przedmiotów

Przymiotniki: miks przykładów

Przysłówki czasu i częstotliwości

Przysłówki miejsca

Przysłówki sposobu

Przysłówki miary

Przysłówki: miks przykładów

Zaimki

Przyimki

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

Słownictwo: Słówka i zwroty tematyczne

Przedmioty szkolne

Szkoła, wyposażenie szkoły, czynności

Język, gramatyka, wypracowanie

Zakupy

Świat pracy

Pieniądze

Pytania, odpowiedzi, zwroty grzecznościowe

Zdrowie, choroby, zdrowy styl życia

Codzienna rutyna

Święta, sytuacje życiowe

Moda

Artykuły spożywcze, potrawy, napoje

Przygotowywanie dań

W restauracji

Nazwy dyscyplin sportowych

Sprzęt sportowy

Słownictwo sportowe

Nazwy państw

Państwa, narodowości, języki

Nazwy miast

Miejsca podczas podróży

Sprzęt turystyczny

Czynności podczas podróży

Sytuacje podczas podróży

Bajki

Hobby

Kino i telewizja

Książki

Technologie

Teksty, media

Średniowiecze

Sztuka

Religia, wiara

Polityka

Słownictwo: Słówka: mix

Słówka: mix

Gramatyka: Be, have, do

To be in Present Simple

To do, to have, to be in Present Simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in Past Simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Gramatyka: Tenses

Present Simple

Present Continuous

Present tense: questions

Present tense: negatives

Present Simple vs. Present Continuous

Talking about the present: mix

Past Simple (regular verbs)

Past Simple (irregular verbs)

Past tense: questions

Past tense: negatives

Past Continuous

Present Perfect

Past Simple vs. Past Continuous

Past Simple vs. Present Perfect

Present Perfect: Simple vs. Continuous

Talking about the past: mix

Future Simple

Future Continuous vs. Future Perfect

Will vs. going to

Tenses: mix

Gramatyka: Adjectives and adverbs

Adjectives: comparative

Adjectives: superlative

Adjectives comparative vs. superlative

Adjectives: comparative and superlative mix

Adverbs: comparative

Adverbs: superlative

Adverbs comparative vs. superlative

Adverbs: comparative and superlative mix

Adjective or adverb?

Position of adjectives

Position of adverbs in sentences

Adverbs with two forms

Adjectives and adverbs: mix

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje