Przejdź do ćwiczenia:
Decydowanie
Przejdź do tematu:
Past Simple (irregular verbs)
Włącz tryb pełnoekranowy
Ćwicz bez ograniczeń

Korzystasz z platformy z limitem dziennym na liczbę odpowiedzi. Aby zwiększyć limit lub uzyskać dostęp do konta z licencją, zaloguj się.

Zaloguj się
Pokaż wyjaśnienie do tematu
JDX
Udostępnij
Pokaż ustawienia ćwiczenia

kod QR

Kod QR można zeskanować np. telefonem komórkowym i przejść bezpośrednio do danego ćwiczenia lub zestawu przykładów.

Kod / krótki adres

Trzyznakowy kod można wpisać w pasku wyszukiwania, jest on również częścią skróconego adresu.

Skopiuj kliknięciem.

JDX

Ustawienia ćwiczenia


Uwaga, ustawienia dotyczą wyłącznie danego ćwiczenia i przedmiotu.

Past Simple (irregular verbs)

Tworzenie form czasowników nieregularnych nie podlega tak jasnym i prostym regułom, jak to ma miejsce w przypadku czasowników regularnych. Musimy więc nauczyć się ich na pamięć.

Najczęstsze czasowniki nieregularne

Base form Past tense Past participle
be was/were been
begin began begun
break broke broken
bring brought brought
buy bought bought
build built built
choose chose chosen
come came come
cost cost cost
cut cut cut
do did done
draw drew drawn
drive drove driven
eat ate eaten
feel felt felt
find found found
get got got
give gave given
go went gone
have had had
hear heard heard
hold held held
keep kept kept
know knew known
leave left left
lead led led
let let let
lie (leżeć) lay lain
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
run ran run
say said said
see saw seen
sell sold sold
send sent sent
set set set
sit sat sat
speak spoke spoken
spend spent spent
stand stood stood
take took taken
teach taught taught
tell told told
think thought thought
understand understood understood
wear wore worn
win won won
write wrote written

Nieregularność dotyczy również często używanych czasowników to be, to do oraz to have. Więcej informacji nt. ich form znajdziesz tutaj.

Pamiętaj, że tworząc zdania pytające oraz przeczące, nie musisz pamiętać formy czasownika nieregularnego, gdyż w takich zdaniach czas przeszły jest wyrażony za pomocą operatora did. Więcej tutaj.

Zamknij

Past Simple (irregular verbs) (średnie)

Rozwiązane:

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje