Angielskie słówka

Słówka podstawowe
Liczby i czas
Liczebniki porządkowe
Słówka: rzeczowniki
Ludzie
Rodzina, ludzie, relacje
Family tree (drzewo genealogiczne)
Słówka i zwroty tematyczne
Podróżowanie
Państwa, narodowości, języki

Gramatyka

Be, have, do
To be in Present Simple
Verb to be
To do, to have, to be in Present Simple   
To do, to have, to be: questions   
To do, to have, to be: negatives   
To do, to have, to be in Past Simple   
To be in past simple
Be, have, do: mix
Tenses
Talking about the present
Present Simple   
Present Continuous
Present Continuous: double consonant
Present Simple: questions   
Present Simple: negatives
Present Simple vs. Present Continuous   
Talking about the present: mix
Talking about the past
Past Simple (regular verbs)   
Past Simple (irregular verbs)
Past tense: questions
Past tense: negatives
Past Continuous
Present Perfect
Past Simple vs. Past Continuous   
Past Simple vs. Present Perfect   
Talking about the past: mix
Nouns and pronouns
Nouns
Plural nouns (irregular)   
Articles and quantity
Articles
Indefinite article   
Articles: mix
Quantity
Few, less, little, much, many
Adjectives and adverbs
Adjectives comparative vs. superlative   
Adjective or adverb?
Than vs then
Prepositions and conjunctions
Prepositions of time
Prepositions of place
Prepositions and conjunctions: mix
Word formation
Word forms
Sentences
Questions, question words, short answers
Simple questions
Questions with auxiliary verbs
Question words
Passives
Passive voice
Mixed practice
Thought, though, through, taught, tough
NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje