Przejdź do ćwiczenia:
Budowa zdań
Przejdź do tematu:
To do, to have, to be in Present Simple
Włącz tryb pełnoekranowy
Ćwicz bez ograniczeń

Korzystasz z platformy z limitem dziennym na liczbę odpowiedzi. Aby zwiększyć limit lub uzyskać dostęp do konta z licencją, zaloguj się.

Zaloguj się
Pokaż wyjaśnienie do tematu
JFV
Udostępnij

kod QR

Kod QR można zeskanować np. telefonem komórkowym i przejść bezpośrednio do danego ćwiczenia lub zestawu przykładów.

Kod / krótki adres

Trzyznakowy kod można wpisać w pasku wyszukiwania, jest on również częścią skróconego adresu.

Skopiuj kliknięciem.

JFV

To do, to have, to be in Present Simple

Ogólne zasady stosowania czasu Present Simple opisaliśmy tu.

Przyjrzyjmy się bliżej czasownikom być (to be), mieć (to have) i robić (to do). Stanowią one swego rodzaju wyjątek, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, odmieniamy je w nieco inny sposób niż pozostałe czasowniki. Po drugie, mogą one również występować w roli czasowników posiłkowych, co ma znaczący wpływ na ich zachowanie w zdaniu.

Czasownik być (to be) w czasie teraźniejszym prostym przyjmuje następujące formy (w nawiasie podajemy formy skrócone):

I am (I'm)
you are (you're)
he/she is (he's, she's)
we are (we're)
you are (you're)
they are (they're)

Nieco inaczej wygląda sytuacja z czasownikiem mieć (to have), który może występować jako:

Czasownik główny – do tworzenia pytania oraz przeczenia użyjemy operatora do. Takie zastosowanie częściej spotykamy w amerykańskiej odmianie języka angielskiego.

  • Do you have any questions?

Czasownik posiłkowy – w tej roli znajdziemy go na przykład w innych czasach (Present Perfect, Past Perfect) oraz w wyrażeniu have got, w którym w pytaniach i przeczeniach have jest operatorem. Takie zastosowanie jest typowe dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego.

  • I have got a sister.
  • Have you got a pen?

Należy pamiętać o tym, że w 3. osobie liczby pojedynczej czasownik have ma formę has.

  • He has got a new car.

W przypadku czasownika robić (to do) również musimy zwrócić uwagę, czy został on użyty jako czasownik główny, czy posiłkowy. Przyjrzyj się poniższym przykładom:

  • She does her homework.
  • Do you go there often?
  • I do know the answer.

W pierwszym zdaniu czasownik to do występuje w roli czasownika głównego, czyli możemy go przetłumaczyć jako robić . W drugim zdaniu występuje w roli operatora, którego używamy do tworzenia pytań i przeczeń (więcej informacji znajdziesz tu). Trzecie zdanie również jest przykładem użycia czasownika do w roli pomocniczej (posiłkowej) jako wzmocnienie znaczenia czasownika głównego.

Zamknij

To do, to have, to be in Present Simple (łatwe)NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje