To do, to have, to be in Present Simple

Ogólne zasady stosowania czasu Present Simple opisaliśmy tu.

Przyjrzyjmy się bliżej czasownikom być (to be), mieć (to have) i robić (to do). Stanowią one swego rodzaju wyjątek, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, odmieniamy je w nieco inny sposób niż pozostałe czasowniki. Po drugie, mogą one również wystepować w roli czasowników posiłkowych, co ma znaczący wpływ na ich zachowanie w zdaniu.

Czasownik być (to be) w czasie teraźniejszym prostym przyjmuje następujące formy (w nawiasie podajemy formy skrócone):

I am (I'm)
you are (you're)
he/she is (he's, she's)
we are (we're)
you are (you're)
they are (they're)

Nieco inaczej wygląda sytuacja z czasownikiem mieć (to have), który może występować jako:

Czasownik główny – do tworzenia pytania oraz przeczenia użyjemy operatora do. Takie zastosowanie częściej spotykamy w amerykańskiej odmianie języka angielskiego.

  • Do you have any questions?

Czasownik posiłkowy – w tej roli znajdziemy go na przykład w innych czasach (Present Perfect, Past Perfect) oraz w wyrażeniu have got, w którym w pytaniach i przeczeniach have jest operatorem. Takie zastosowanie jest typowe dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego.

  • I have got a sister.
  • Have you got a pen?

Należy pamiętać o tym, że w 3. osobie liczby pojedynczej czasownik have ma formę has.

  • He has got a new car.

W przypadku czasownika robić (to do) również musimy zwrócić uwagę, czy został on użyty jako czasownik główny, czy posiłkowy. Przyjrzyj się poniższym przykładom:

  • She does her homework.
  • Do you go there often?
  • I do know the answer.

W pierwszym zdaniu czasownik to do występuje w roli czasownika głównego, czyli możemy go przetłumaczyć jako robić . W drugim zdaniu występuje w roli operatora, którego używamy do tworzenia pytań i przeczeń (więcej informacji znajdziesz tu). Trzecie zdanie również jest przykładem użycia czasownika do w roli pomocniczej (posiłkowej) jako wzmocnienie znaczenia czasownika głównego.

Zamknij

To do, to have, to be in Present Simple (łatwe)NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje