Język angielski: klasa 8

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Słówka: rzeczowniki

Rodzina, ludzie, relacje

Dane osobowe

Części ciała

Ubrania

Zawody

Uczucia, nastroje

Stany, idee

Ludzie: różne

Zwierzęta na farmie

Zwierzęta egzotyczne

Zwierzęta w lesie

Ptaki

Owady i inne bezkręgowce

Zwierzęta: różne

Owoce i warzywa

Kwiaty, drzewa

Pogoda

Krajobraz, świat, kosmos

Przyroda, świat: różne

Miasto

Dom, części domu, meble

Ogród, farma

Oznaczenia przestrzeni publicznej

Miejsca i budynki: różne

Środki transportu

Kuchnia, wyposażenie

Urządzenia

Narzędzia

Samochód

Instrumenty muzyczne

Rzeczy: różne

Pojęcia abstrakcyjne

Rzeczowniki: różne

Słówka: czasowniki

Podstawowe czasowniki

Czasowniki ruchu

Myślenie i percepcja

Komunikacja (czasowniki)

Relacje międzyludzkie (czasowniki)

Czasowniki abstrakcyjne

Czasowniki: różne

Czynności wykonywane w domu

Ciało (czasowniki)

Przestępczość (czasowniki)

Czasowniki frazowe: get, take

Czasowniki frazowe: pozostałe

Czasowniki frazowe: mix

Słówka: pozostałe części mowy

Podstawowe przymiotniki

Cechy i opisy osób

Cechy i opisy przedmiotów

Przymiotniki: różne

Przysłówki czasu i częstotliwości

Przysłówki miejsca

Przysłówki sposobu

Przysłówki miary

Przysłówki: różne

Zaimki

Przyimki

Wyrazy dźwiękonaśladowcze

Słówka i zwroty tematyczne

Przedmioty szkolne

Szkoła, wyposażenie szkoły, czynności

Język, gramatyka, wypracowanie

Zakupy

Świat pracy

Pieniądze

Zdrowie, choroby, zdrowy styl życia

Codzienna rutyna

Święta, sytuacje życiowe

Niemowlę

Moda

Makijaż, toaleta, biżuteria

Artykuły spożywcze, jedzenie, napoje

Przygotowywanie dań

W restauracji

Nazwy dyscyplin sportowych

Sprzęt sportowy

Słownictwo sportowe

Nazwy państw

Państwa, narodowości, języki

Nazwy miast

Miejsca podczas podróży

Sprzęt turystyczny

Czynności podczas podróży

Sytuacje podczas podróży

Bajki

Hobby

Kino i telewizja

Książki

Technologie

Teksty, media

Średniowiecze

Sztuka

Religia, wiara

Polityka

Środowisko naturalne, katastrofy

Temat kryminalny

Słówka: mix

Słówka: mix

Be, have, do

To do, to have, to be in Present Simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in Past Simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Tenses

Present Simple

Present Continuous

Present Simple: questions

Present Simple: negatives

Present Simple vs. Present Continuous

Talking about the present: mix

Past Simple (regular verbs)

Past Simple (irregular verbs)

Past Simple: questions

Past tense: negatives

Past Continuous

Present Perfect

Past Perfect

Past Simple vs. Past Continuous

Past Simple vs. Present Perfect

Present Perfect: simple vs. continuous

Past Simple vs. Past Perfect

Talking about the past: mix

Future Simple

Will / going to

Tenses: mix

Adjectives and adverbs

Adjectives comparative vs. superlative

Adverbs comparative vs. superlative

Adjective or adverb?

Adverbs with two forms

Position of adjectives

Position of adverbs in sentences

This vs. these

Too / enough

Than vs then

Adjectives and adverbs: mix

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje