Słówka: rzeczowniki

Rodzina, ludzie, relacje

Części ciała

Zawody

Uczucia, nastroje

Stany, idee

Ludzie: różne

Zwierzęta egzotyczne

Ptaki

Owady i inne bezkręgowce

Zwierzęta: różne

Pogoda

Krajobraz, świat, kosmos

Przyroda, świat: różne

Miasto

Ogród, farma

Miejsca i budynki: różne

Kuchnia, wyposażenie

Urządzenia

Rzeczowniki: różne

Słówka i zwroty tematyczne

Szkoła, wyposażenie szkoły, czynności

Zakupy

Zdrowie, choroby, zdrowy styl życia

Codzienna rutyna

Święta, sytuacje życiowe

W restauracji

Sprzęt sportowy

Słownictwo sportowe

Nazwy państw

Miejsca podczas podróży

Sprzęt turystyczny

Sytuacje podczas podróży

Hobby

Teksty, media

Średniowiecze

Sztuka

Religia, wiara

Realia i angielski w praktyce

Przysłowia i powiedzenia

Realia w krajach anglojęzycznych

Tenses

Present Simple

Present Continuous

Present Simple: negatives

Present Simple vs. Present Continuous

Talking about the present: mix

Past Simple (regular verbs)

Past Simple (irregular verbs)

Past tense: questions

Past tense: negatives

Past Continuous

Present Perfect

Past Simple vs. Past Continuous

Past Simple vs. Present Perfect

Talking about the past: mix

Future Simple

Will / going to

Tenses: mix

Czytanie tekstów angielskich

Krótkie i proste teksty

Opowieści

Opisy sytuacji z życia

Uproszczone teksty popularnonaukowe

Słuchanie

Nagrania

Słuchanie: rozmowy i przemówienia

Słuchanie: filmy

NAPISZ DO NAS

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ Instrukcje dla rodziców Instrukcje dla nauczycieli

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje