Język angielski: klasa 5

Lista kompaktowa Lista z podglądem ćwiczeń 

Podstawowe słówka

Kolory

Kształty i bryły

Liczby

Liczebniki porządkowe

Czas: miesiące

Czas: dni, tygodnie, lata

Podawanie godziny

Odczytywanie daty

Liczby i czas: różne

Słówka: rzeczowniki

Rodzina, ludzie, relacje

Dane osobowe

Części ciała

Ubrania

Zawody

Uczucia, nastroje

Ludzie: różne

Zwierzęta na farmie

Zwierzęta egzotyczne

Zwierzęta w lesie

Ptaki

Owady i inne bezkręgowce

Zwierzęta: różne

Owoce i warzywa

Kwiaty, drzewa

Pogoda

Krajobraz, świat, kosmos

Przyroda, świat: różne

Miasto

Dom, części domu, meble

Ogród, farma

Oznaczenia przestrzeni publicznej

Miejsca i budynki: różne

Środki transportu

Kuchnia, wyposażenie

Rzeczy: różne

Pojęcia abstrakcyjne

Rzeczowniki: różne

Słówka: czasowniki

Podstawowe czasowniki

Czasowniki ruchu

Myślenie i percepcja

Komunikacja (czasowniki)

Relacje międzyludzkie (czasowniki)

Czasowniki abstrakcyjne

Czasowniki: różne

Czynności wykonywane w domu

Słówka: pozostałe części mowy

Podstawowe przymiotniki

Cechy i opisy osób

Cechy i opisy przedmiotów

Przymiotniki: różne

Zaimki

Przyimki

Słówka i zwroty tematyczne

Wielkanoc

Przedmioty szkolne

Szkoła, wyposażenie szkoły, czynności

Pytania, odpowiedzi, zwroty grzecznościowe

Zdrowie, choroby, zdrowy styl życia

Codzienna rutyna

Artykuły spożywcze, potrawy, napoje

Nazwy dyscyplin sportowych

Nazwy państw

Państwa, narodowości, języki

Miejsca podczas podróży

Bajki

Be, have, do

To be in Present Simple

To have in Present Simple

To do, to have, to be in Present Simple

To do, to have, to be: questions

To do, to have, to be: negatives

To do, to have, to be in Past Simple

There is, there are

Be, have, do: mix

Tenses

Present Simple

Present Continuous

Present Simple: questions

Present Simple: negatives

Present Simple vs. Present Continuous

Talking about the present: mix

Past Simple (regular verbs)

Past Simple: questions

Past tense: negatives

Talking about the past: mix

Tenses: mix

Articles and quantity

Indefinite article

Definite article

Articles: mix

Some, any, no, every

Prepositions and conjunctions

Prepositions of time

Prepositions of time: in, on, at

Prepositions of place

NAPISZ DO NAS

Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy.

Napisz do nas

Jesteś w kropce?

Najpierw przejrzyj najczęściej zadawane pytania:

FAQ

Czego dotyczy wiadomość?

Po prostu wiadomość Treści Sterowanie Logowanie Licencje